Copyright

Deze website wordt beheerd door M SORA d.d. De informatie die op de website www.m-sora.si wordt gepubliceerd, is eigendom van M SORA d.d. en mag alleen voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt, op voorwaarde dat alle relevante copyrightvermeldingen behouden blijven. Het is dus verboden deze informatie te kopiëren, te reproduceren of op enige andere wijze te verspreiden.
M SORA d.d. behoudt zich tevens het recht voor deze informatie te wijzigen.

Voorbehoud van rechten

M SORA d.d. zal er steeds op toezien dat de gegevens die op haar websites worden gepubliceerd nauwkeurig en actueel zijn. Het bedrijf is echter niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en integriteit van deze gegevens, noch voor de schade die hieruit kan voortvloeien. M SORA d.d. is evenmin aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van de informatie op deze website. M SORA d.d. is niet aansprakelijk voor eventuele virussen die vanaf deze website naar de apparaten van de gebruikers worden overgebracht en raadt de gebruikers ten zeerste aan hun apparaten tegen virussen te beschermen voordat zij informatie van deze website downloaden.

M SORA d.d. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tijdelijke uitval van de website, mogelijke onjuistheid van informatie of mogelijke schade als gevolg van het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie. Zowel M SORA d.d. als elke andere natuurlijke of rechtspersoon die betrokken was bij het ontwerp en de ontwikkeling van deze websites aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van informatie op deze website of voor eventuele fouten of tekortkomingen daarvan.

Wij behouden ons het recht voor om de gebruikers van onze website naar andere websites te verwijzen en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze andere websites.

Voor aanvullende informatie en vergunningen wordt verwezen naar:

M SORA d.d.
Trg svobode 2
4226 Žiri

Telefoon: +386 4 50 50 300
URL: www.m-sora.si
E-mail: info@m-sora.si

Contactgegevens